icon

Ludzie Fundacji

Rada

Zarząd

Komisje

Marek Mikusek

Anna Hajdamowicz 

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Roman Rewald

Paweł Kastory

dr Piotr Cyburt

prof. Jerzy R. Kowalczyk

prof. dr hab. Michał Matysiak

Agnieszka Wdowińska

dr inż. Grażyna Nowak-Połomska

Anna Sobota

Waldemar Topolski

Artur Rytel

Alina Borucka

Arkadiusz Jakubowski

Irene Jurek

prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek

Katarzyna Rodziewicz

Krzysztof Kłapa

prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Komisja Nominacji i Ładu Korporacyjnego:

 • Ewa Hanusz-Gintowt – Przewodnicząca
 • Marcin Bonicki – Wiceprzewodniczący
 • Roman Rewald
 • Irene Jurek
 • prof. Adam Jelonek
 • Teresa Dróżdż
 • Grażyna Nowak-Połomska

Komisja Audytu:

 • Anna Hajdamowicz – Przewodnicząca
 • Agnieszka Wdowińska – Wiceprzewodnicząca
 • Artur Rytel
 • Maja Trojanowska
 • Waldemar Kowalkowski

Komisja Finansowa:

 • Piotr Cyburt – Przewodniczący
 • Arkadiusz Jakubowski – Wiceprzewodniczący
 • Agnieszka Wdowińska
 • Alina Borucka
 • Wojciech Śliż
 • Rafał Naruniec
 • Waldemar Topolski

Komisja Programowa:

 • prof. Jerzy Kowalczyk – Przewodniczący
 • dr Ernest Kuchar – Wiceprzewodniczący
 • prof. Michał Matysiak
 • Anna Sobota
 • Grażyna Nowak-Połomska
 • dr Maria Kotowska

Komisja Pozyskiwania Funduszy (Rozwoju):

 • Paweł Kastory – Przewodniczący
 • Marek Mikusek – Wiceprzewodniczący
 • Irene Jurek
 • Waldemar Topolski
 • Anna Sobota
 • Artur Rytel
 • Adam Klasa
 • Katarzyna Michalska