icon

Pomagasz nam zmieniać medycynę pediatryczną w Polsce. Dziękujemy!

Aby dokonać wpłaty online zostaną Państwo przekierowani do serwisów www.przelewy24.pl lub www.paypal.pl, dbających o bezpieczeństwo płatności.

 

Fundacja Ronalda McDonalda jest organizacją pożytku publicznego. Przekazaną darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

 

 

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, 02-091 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@frm.org.pl
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania płatności na cele dobroczynne, pomocowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu.
  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.