Dziel się naszą wizją świata, w którym wszystkie dzieci mają dostęp do opieki medycznej, a ich rodziny są wspierane i aktywnie zaangażowane w opiekę nad swoimi dziećmi. Współpracuj z Fundacją Ronalda McDonalda, która od 20 lat wspiera w Polsce publiczną pediatrię.

Zadbajmy razem o wczesną diagnostykę onkologiczną dzieci – aby mniej maluchów umierało na nowotwory. Pomóż nam dbać o miejsca, w których bezpłatnie mieszkają rodziny dzieci długo hospitalizowanych. Razem możemy sprawić, że dzieci będą miały swoją rodzinę blisko cały czas, że nie będą już tęsknić za bratem, tatą, babcią, bo wszyscy będą tak blisko, jak we własnym domu. Poprawmy razem warunki, w jakich rodzic funkcjonuje w czasie pobytu z dzieckiem na oddziale szpitalnym, zadbajmy o jego wypoczynek, bo musi być partnerem w procesie leczenia dziecka, na równej pozycji jak lekarz. Nie może nie mieć gdzie się umyć, zjeść i przespać nocy w wygodnej pozycji.

icon

Społeczna odpowiedzialność biznesu to postawa biznesu wobec otoczenia, w którym funkcjonuje. Odpowiedzialny biznes, to wybór, filozofia prowadzenia działalności gospodarczej w sposób, który uwzględnia aspekty etyczne, ekologiczne i społeczne. To powszechnie dostępna idea dzielenia się własnym potencjałem z otoczeniem, które na ten potencjał pracuje.

Fundacja Ronalda McDonalda promuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Wierzymy, że firmy, które angażują się w działalność społeczną, nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia swoich pracowników i klientów, ale także dobrej kondycji środowiska naturalnego oraz społeczeństwa jako całości.

Angażowanie się w działania społecznie odpowiedzialne może przynieść korzyści wizerunkowe, większą lojalność klientów, zwiększenie zaangażowania pracowników, poprawę relacji z klientami i wzmocnienie pozycji rynkowej firmy.

icon

Wspieranie programów organizacji pozarządowych i fundacji to jedno z bardziej efektywnych narzędzi CSR

Jakie korzyści dla Firmy niesie za sobą Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

Poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, inwestorów i społeczeństwa

Większa lojalność klientów

Klienci są bardziej skłonni do kupowania produktów i usług od firm, które są społecznie odpowiedzialne.

Zwiększenie zaangażowania pracowników

Pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy dla firm, które angażują się w CSR.

Poprawa relacji z interesariuszami

CSR pozwala firmom nawiązać lepsze relacje z interesariuszami, takimi jak rządy, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne.

Zwiększenie konkurencyjności

Firmy, które angażują się w CSR, często są bardziej konkurencyjne na rynku.

Lepsze wyniki finansowe

Praktykowanie CSR może prowadzić do lepszych wyników finansowych w dłuższej perspektywie.

Współpracujemy z firmami różnego rodzaju i wielkości

Organizacje pożytku publicznego zrzeszają wyjątkowych ludzi otwartych na dialog i współpracę. Jesteśmy przekonani, że każda firma może stać się bardziej odpowiedzialna społecznie i działać na rzecz dobra wspólnego. Nasza fundacja oferuje wsparcie dla firm, które chcą rozwinąć swoją działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Współpracujemy z firmami różnego rodzaju i wielkości, pomagając im w opracowaniu strategii CSR, wdrażaniu projektów społecznych, a także w budowaniu pozytywnego wizerunku wśród klientów i społeczności lokalnej.

 

Firmy, które decydują się na włączenie w prace takich organizacji zjednują sobie sympatyków, przyjaciół, którzy w naturalny sposób w pewnym momencie stają się ambasadorami ich marek.

Fundacja zaprasza lokalny biznes do włączenia się w lokalne inicjatywy, w których często zamiast środków finansowych cenna jest usługa, produkt, pomoc, wiedza z obszaru, w którym Państwo na co dzień działacie. Każdego roku działania Fundacji wspiera ok. 1000 Wolontariuszy, również w ramach firmowych projektów wolontaryjnych.

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach, aby wypracowany efekt był rzeczywistą wartością . Jeśli dołączycie do nas, gwarantujemy, że w programach, które realizujemy, służymy całą naszą wiedzą i doświadczeniami. Możemy pomagać razem!

Dołącz do jednego z Programów

Jak możesz pomóc?

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z naszą Fundacją w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, skontaktuj się z nami. Razem możemy działać na rzecz dobra wspólnego!

Magdalena Piotrowska

Operations Manager

+48 790 343 055

magdalena.piotrowska@frm.org.pl

Dziękujemy, że jesteście z nami. Jesteśmy dumni, że razem zmieniamy publiczną pediatrię.