Fundacja Ronalda McDonalda

ul. Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM

 

Telefon: 22 317 91 41
E-mail:

 fundacja@frm.org.pl

Numer KRS: 0000 10 54 50
Numer REGON: 015018480
Numer NIP: 526 26 12 592

 

 

Domy Ronalda McDonalda

Kraków

ul. Macieja Jakubowskiego 9
30-688 Kraków

Biuro:tel. 12 201 34 84
Ochrona Domu:tel. 12 201 34 99

 

Warszawa

ul. Trojdena 2B
02-109 Warszawa

Biuro:                        tel. 22 633 04 94

Rachunki do wpłat darowizn

Możesz pomóc również BLIKiem: 66 44 11 500

 

 

ING Bank Śląski SA (SWIFT: INGBPLPW)

IBAN PL 46 1050 0086 1000 0022 7364 4068

 

46 1050 0086 1000 0022 7364 4068

rachunek złotówkowy

 

35 1050 0086 1000 0022 7364 4266

rachunek dolarowy

 

34 1050 0086 1000 0090 8088 3318

rachunek w Euro

 

Rachunek do wpłat na rzecz trzeciego w Polsce Domu Ronalda McDonalda 

 

63 1050 0086 1000 0090 8230 9957

 

Subkonto Fundacji Ronalda McDonalda do  wpłat „Pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie” w ING Banku Śląskim SA (Swift:  INGBPLPW)

 

83 1050 0086 1000 0023 3853 7372

Formularz kontaktowy

  * Prosimy o uzupełnienie tych pól

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda jako niezarobkowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 02–091, przy ul. Żwirki i Wigury 63A w celach kontaktowych.

  Zapoznaj się z pełną treścią klauzuli informacyjnej

  Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy Fundacji Ronalda McDonalda

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, 02 – 091 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@frm.org.pl
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do odpowiedzi na przesłaną wiadomość zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu.
  7. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.