Adam Jelonek o profilaktyce

icon

Waga profilaktyki u dzieci jest ogromna – mówi Prof. Adam Jelonek, bo przekłada się na zdrowie całej rodziny.

Nie zawsze świadomość zdrowotna dorosłych jest wystarczająca, ale każdy, kto podchodzi do troski o zdrowie dziecka poważnie, ten znajdzie wiedzę i będzie chronić swoje dziecko w sposób gwarantujący mu zdrowy rozwój.

Szybki postęp w rozwoju medycyny pozwala dziś na wykrywanie bardzo poważnych chorób w najwcześniejszych stadiach ich rozwoju, jeśli tylko dba się o profilaktyczne badania. Zdrowie to skarb, a zdrowie dziecko to zdrowa rodzina.

prof. dr hab. n. med. Adam Jelonek

 

Prezes Fundacji Ronalda McDonalda

Burmistrz Chodzieży o współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda

icon

Chodzież corocznie prowadzi wiele akcji dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Jednak są one głównie adresowane do osób dorosłych. Współpracujemy w tym zakresie z kilkoma firmami i fundacjami. Dzięki nawiązaniu podobnej współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda mogliśmy rozszerzyć zakres naszych działań i przeprowadzić badania dla najmłodszych mieszkańców miasta. Wiem, że nie każdy samorząd zna programy Fundacji ale też nie każdy wie, że praca z tą organizacją to naprawdę dobra okazja do wymiany doświadczeń. Profesjonalizm Fundacji pozwolił nam sprawnie podzielić się zadaniami i przygotowaniami do akcji i na koniec okazało się, że razem tworzymy skuteczny zespół, mimo tego, że my jesteśmy w Chodzieży a Fundacja w Warszawie.

 

Osobiście cieszę się, że byliśmy pierwszym samorządem w Polsce wybranym przez kierownictwo Fundacji do ‘przetestowania’ nowego modelu organizacji akcji badań z zaangażowaniem samorządu. Obie strony pokazały, że taka współpraca to nie patronat na plakatach czy w informatorach, ale żywy kontakt, polegający na równym zaangażowaniu w pracę oraz dzieleniu się wiedzą. Bezcenne okazały się wskazówki, które płynęły w naszą stronę, bo pozwoliły ludziom zaangażowanym w organizację skuteczne działanie.

 

Jestem pewien, że wiedza, jaką mamy w wyniku tej akcji będzie procentować w obu obozach, fundacyjnym i naszym samorządowym. Kompetencja członków Fundacji w znacznym stopniu zwiększyły możliwości moich pracowników, a ja zobaczyłem, że fundacje mogą w niewyobrażalnie wielu obszarach wspierać działania i obowiązki samorządów, wnosząc konkretną wartość dodaną, wiedzę – często pochodzącą ze współpracy z najlepszymi ekspertami z obszarów, do których my nie mamy bezpośredniego dostępu.

 

Cieszę się także z tego, że pasja, którą ludzie pracujący społecznie mają na bardzo wysokim poziomie, została przelana na chodzieskich urzędników. To oni, zapraszani do wolontariatu, sami stali się rzecznikami sprawy i wiedzą już z własnego doświadczenia, że praca pro publico bono daje wymierne efekty społeczne i wielką satysfakcję.

 

Oczywiście miarą efektów tej współpracy są także wyłacznie pozytywne opinie rodziców i rozradowane dziecięce buźki po wyjściu z badań. Gorąco zachęcam każdy samorząd do współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda i z ludźmi z tej organizacji.

Jacek Ryszard Gursz
Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

Urodzony w Poznaniu. Żonaty, dwójka dzieci. Radny Rady Miejskiej w latach 2002-2006. Burmistrz Miasta Chodzieży w latach 2006-2010. W wyborach samorządowych w 2010 roku ponownie wybrany (ponad 72 % poparcia). Wcześniej w latach 1990-2006 przedsiębiorca, aktywny uczestnik działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, społecznik inicjator wielu akcji charytatywnych. Prezes Chodzieskiego Klubu Gospodarczego w latach 2001-2006, obecnie Prezes Honorowy tego stowarzyszenia, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Bractwa Strzeleckiego w Chodzieży oraz Stowarzyszenia Alumni. Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Trzykrotnie nominowany w konkursie lokalnego tygodnika „Chodzieżanin” pn. Siedmiu Wspaniałych, w 2004 laureat nagrody czytelników w kategorii „działalność samorządowa i społeczna”. W 2006 wyróżniony w Wielkopolsce tytułem Człowiek Roku w kategorii Polityka. Odznaczony Złotym Medalem Polskiego Związku Niewidomych, Honorowym medalem PCK, uczestnik projektu International Visitors Leadership w Stanach Zjednoczonych na zaproszenie Departamentu Stanu w roku 2007.

Dr Paweł Litwiński o krwi

icon

‘Krew pełni w organizmie szereg kluczowych funkcji, do których należą w szczególności: transport tlenu i dwutlenku węgla między układem oddechowym i tkankami, transport substancji pokarmowych, produktów przemiany materii, hormonów, czy udział w procesach krzepnięcia oraz obronnych organizmu. Układ krążenia dorosłego człowieka zawiera około 70–80 ml krwi na kilogram masy ciała, czyli człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6 litrów krwi (z racji różnicy w rozmiarach i masie ciała, mężczyźni mają przeciętnie około litra więcej krwi od kobiet). U dzieci krew to ok. 1/10 do 1/9 wagi ciała. Transfuzja krwi, czyli zabieg polegający na przetaczaniu pewnej ilości krwi lub produktów krwiopochodnych, ma na celu substytucję utraconych składników, np. w przebiegu operacji, powypadkowego krwotoku lub porodu. W przypadku transfuzji niezbędne jest stosowanie krwi zgodnej grupowo zarówno w układzie AB0 jak i w zakresie czynnika Rh.

 

Transfuzję krwi, jak każdy rodzaj leczenia, należy przeprowadzać tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. Prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia poprzez przetoczenie krwi jest bardzo niskie bowiem wszyscy dawcy krwi są starannie badani, aby upewnić się, że oddawana przez nich krew jest jak najbezpieczniejsza. Ryzyko zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby w wyniku transfuzji krwi wynosi obecnie około 1 do 500 tysięcy w przypadku zapalenia wątroby typu B, oraz 1 do 30 milionów w odniesieniu do typu C.

 

Ryzyko zakażenia wirusami HIV czy HTLV wynosi 1 do 5 milionów. Każdego roku dokonuje się przetaczania około 2,7 miliona jednostek krwi w Anglii (45 jednostek / 1000 mieszkańców), 2,1 miliona we Francji (34 jednostki/1000 mieszkańców) czy 13,5 miliona w Stanach Zjednoczonych (51 jednostek/ 1000 mieszkańców). Łącznie na świecie rocznie przetacza się około 90 milionów (!!!) jednostek koncentratu krwinek czerwonych (12 jednostek / 1000 mieszkańców). Pacjenci „chirurgiczni” zużywają ponad 50 % krwi dostępnej, a wśród nich wysuwają się na czoło pacjenci kardiochirurgiczni i ortopedyczni. Spośród chorych „internistycznych” największe zapotrzebowanie na produkty krwiopochodne cechuje pacjentów hematologicznych i onkologicznych (>20%). Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, Dz. U. Nr 106, poz. 681), w Polsce do pobierania krwi do przetoczeń i dalszego jej przetwarzania polegającego na oddzielaniu składników, uprawnione są wyłącznie:

  • Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK)
  • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.

 

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pobierają krew w swoich własnych siedzibach, w należących do nich Oddziałach Terenowych oraz w Punktach Pobrań a także w systemie ekipowym. Ekipowe pobieranie krwi polega na uruchomieniu mobilnego punktu pobrań, działającego przez kilka godzin lub kilka dni w roku i obsługiwanego przez ekipę składająca się z wykwalifikowanego personelu z RCKiK lub Oddziału Terenowego. Każdego roku coraz więcej krwi pobierana jest przez ekipy wyjazdowe (w 2008 r ok. 25%), bo taki system pracy pozwala dotrzeć pracownikom RCKiK bezpośrednio do krwiodawców – w ich miejscach pracy lub zamieszkania. Do tego typu akcji włącza się także Fundacja Ronalda McDonalda, która już od wielu lat udostępnia swój ambulans na potrzeby letnich akcji krwiodawstwa prowadzonych przez Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Każdego sezonu ambulans, jako mobilna stacja krwiodawstwa, odwiedza kilkanaście miejscowości. Można go też spotkać na takich wydarzeniach jak festiwal Przystanek Woodstock w Kostrzynie, czy pokazy lotnicze Airshow w Radomiu.

 

Jako lekarz-kardiochirurg zachęcam Państwa do oddawania krwi bowiem bez Waszej bezinteresownej pomocy nasza działalność chirurgiczna byłaby niemożliwa !!!

 

Z góry dziękuję,

Paweł Litwiński

 

Kardiochirurg, pracujący w II Klinice Kardiochirurgii i Transplantologii – Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

KONTAKT DLA PRASY

Katarzyna Rodziewicz

Prezes Zarządu Fundacji, Dyrektor Wykonawcza

Telefon: +48 22 317 91 41

Mobile: +48 502 406 407

E-mail: katarzyna.rodziewicz@frm.org.pl