dr inż. Grażyna Nowak-Połomska

Pozostałe osoby z Fundacji

Dyrektor ds. spraw relacji z kluczowymi klientami; McDonald’s Biznes. Karierę zawodową rozpoczęła jako pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej na wydziale chemicznym. Od 1995 związana z Firmą Farm Frites Poland w Lęborku, gdzie rozpoczęła pracę na stanowisku kierownika Zarządzania Jakością. Od 2010 kieruje zespołem dedykowanym do obsługi Kluczowego Klienta McDonald’s. Równocześnie odpowiedzialna w Farm Frites za kwestie jakości oraz zrównoważonego rozwoju w obszarze współpracy z firmą McDonald’s.

Członek organizacji branżowych i społecznych: Polskiej Federacji Producentów Żywności, komisji ds. Legislacji i Bezpieczeństwa Żywności, komisji ds. Żywienia oraz podkomisji ds. Środowiska, europejskiego stowarzyszenia European Potato Processors Association, członek komisji “Food Law”.

icon

Możliwość aktywnego działania w Fundacji Ronalda McDonalda, pomaganie potrzebującym dzieciom to nie tylko piękny gest, to wspaniały przywilej.