Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie /dawniej SGPiS/. W roku 1980 ukończył studia, zdobywając tytuł Magistra Nauk Ekonomicznych. W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Narodowej, stypendysta m. in. Georgetown University, Harvard University i pracownik naukowy Instytutu Gospodarki Narodowej. Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1993 roku jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, w tym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999-2022 Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego. Kierował nim od momentu jego utworzenia przez prawie 23 lata roku. Reprezentował polski sektor bankowy pełniąc w latach 2005-2007 funkcję wiceprezydenta Europejskiej Federacji Hipotecznej a w jej ramach był jednym z członków założycieli a następnie członkiem Europejskiej Rady ds. Listów Zastawnych. W okresie 2008-2022 był Członkiem Rady Związku Banków Polskich a od 2019 do 2022 przewodniczył Komitetowi Audytu przy tej Radzie. Od 2002 jest również Członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA, a od 2004 jest także Członkiem Rady Nadzorczej BRE Locum / obecnie Art Locum S.A. W lutym 2022 został wybrany przewodniczącym Komitetu ESG przy Związku Banków Polskich. Pan Piotr Cyburt pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki od kwietnia 2016 roku.

 

Członek Rady Fundacji Ronalda McDonalda od 2006 roku. Przewodniczy Komisji Finansowej tejże Fundacji

 

Hobby: turystyka górska i narciarstwo i podróże