prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Pozostałe osoby z Fundacji

Wiceprezes ds. Medycznych

Specjalista chorób wewnętrznych, onkolog, hematolog oraz transplantolog

Były (w latach 1984-1998) kierownik Zakładu Immunologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Były (w latach 1998-2018) kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Były (w latach 2002-2014 i 2016-2018) konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1971 – dyplom z wyróżnieniem) i emerytowany pułkownik. Jego największe osiągnięcia naukowe obejmują odkrycie wspomagającej roli komórek T w stosunku do krwiotwórczych komórek macierzystych, określenie częstości występowania krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiku, odkrycie pierwszej genetycznie uwarunkowanej choroby braku cytokiny krwiotwórczej (brak M-CSF u myszy op/op).

W klinice należał do pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce (skojarzenie MTX-CY w raku płuca opublikowane w 1976 roku) oraz przeszczepiania szpiku (pierwsze przeszczepienie alogeniczne w 1984 roku i autologiczne w 1985 roku). Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993).

Opublikował ponad 300 prac naukowych z dziedziny transplantologii, hematologii i onkologii oraz około 100 rozdziałów w podręcznikach oraz samodzielnie książki „Zagadka tworzenia krwi” i „Hemograft”. Ta ostatnia książka jest pierwszą polską monografią transplantologii komórek krwiotwórczych. Był promotorem 23 doktoratów i opiekunem 9 habilitacji.

W 2007 roku ukazał się na jego temat film biograficzny Jakuba Kossakowskiego „Między złem a złem”, a w 2017 roku monograficzna książka Justyny Wojteczek „Pozytywista do szpiku kości”.

Nadal pracuje we wcześniej kierowanej Klinice jako profesor. Obecnie jest też Przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Członek zespołu doradców Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda McDonalda.

icon

Kierunków działania Fundacji Ronalda McDonalda jest wiele. Ale głównie dotyczą one małych pacjentów walczących z nowotworami. Ten cel przyświeca najrozmaitszym fundacjom działającym pod szyldem Ronald McDonald House Charities. W tym zakresie prowadzony jest szereg międzynarodowych programów. Polska fundacja w przyszłości przyłączy się do któregoś z tych projektów.