Wyślij zgłoszenie do projektu „ZOObacz słonia jeszcze bliżej”

„ZOObacz słonia jeszcze bliżej” – projekt skierowany do pacjentów Oddziału Klinicznego Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał dzięki współpracy z Warszawskim Ogrodem ZoologicznymFundacją PANDA oraz Przyjaciółmi Fundacji Ronalda McDonalda.

  Wysłanie zgłoszenia wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu. oraz udzielenie zgody na uczestnictwo w Projekcie „ZOObacz słonia jeszcze bliżej”.

  Administratorem Państwa danych osobowych w celach kontaktowych jest Fundacja Ronalda McDonalda jako niezarobkowa organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie 02–091, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.

  Zapoznaj się z pełną treścią klauzuli informacyjnej

  Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy „ZOObacz słonia” Fundacji Ronalda McDonalda

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, 02-091 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@frm.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych niezbędnych do odpowiedzi na przesłaną wiadomość zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.