prof. dr hab. Michał Matysiak

Pozostałe osoby z Fundacji

Lekarz pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy.

 

Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Klinice Pediatrii i Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie w Warszawski Uniwersytet Medyczny). Pod kierunkiem śp. Prof. Marii Ochockiej zdobywał kolejne szczeble kariery naukowej w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także specjalizacje lekarskie z pediatrii, a potem onkologii i hematologii dziecięcej. Odbywał staże w ośrodkach onkologii dziecięcej w Wiedniu, Frankfurcie nad Menem i Tȕbingen.

 

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej dla województwa mazowieckiego drugą kadencję. Przewodniczący Grupy ds. Nieonkologicznych Chorób Układu Krwiotwórczego w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej i członek Zarządu Towarzystwa.

 

Reprezentant polskich ośrodków onkologii dziecięcej w międzynarodowej grupie ds. diagnostyki i leczenia anemii aplastycznej u dzieci EWOG-SAA. Recenzent dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł profesora, a także w ramach przewodów habilitacyjnych i doktorskich. Recenzent prac naukowych dla czasopism fachowych. Wielokrotny członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej. Opiekun 4 przewodów habilitacyjnych oraz promotor 11 obronionych doktoratów, a także 3 w trakcie realizacji.

 

Członek wielu organizacji branżowych i społecznych: zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Rady Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, SIOPE, EWOG-SAA.

 

Laureat Medalu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Nagrody Ministra Zdrowia oraz nagród naukowych JM Rektora WUM. W latach 2002 -2022 Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii WUM.

Hobby: podróże, poznawanie świata i ludzi

icon

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat w światowej i polskiej medycynie dokonał się ogromny postęp w leczeniu nowotworów u dzieci. Dwadzieścia lat temu udawało się wyleczyć dwadzieścia procent dzieci, obecnie, szansę na całkowite wyleczenie ma osiemdziesiąt procent dzieci. Są takie nowotwory, które wcześnie rozpoznane dają szansę stuprocentowego wyleczenia.