50 lat pracy naukowej prof. Wiesława Jędrzejczaka

Prof. Wiesław Jędrzejczak, wybitny hematolog, onkolog i transplantolog, obchodzi 31 sierpnia jubileusz 50-lecia pracy naukowej.

 

Prof. Wiesław Jędrzejczak jest członkiem Rady Fundacji od 16 lat, jest także doradcą i ekspertem w naszych programach, donatorem i Wolontariuszem w Domu w Warszawie. Zawsze możemy liczyć na Jego wiedzę w Komisji Programowej, na obecność w czasie spotkań dotyczących medycznej części naszych działań. Jako tata, Pan Profesor wychowuje kolejną generację Wolontariuszy, zachęcając do pomocy w Domu swojego syna. Mądry, dobry, niezawodny, pomaga w wielu sytuacjach, gdy pomoc Fundacji to za mało.

 

Panie Profesorze, dziękujemy za Pana ogromne zaangażowanie oraz życzymy kolejnych sukcesów i lat pracy! Bardzo potrzebujemy Pana z Pańskim doświadczeniem, autorytetem i sercem dla naszej misji!

Prof. Wiesław Jędrzejczak w Domu Ronalda McDonalda w kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. Wiesław Jędrzejczak. Specjalista chorób wewnętrznych, onkolog, hematolog oraz transplantolog.

 

Były (w latach 1984-1998) kierownik Zakładu Immunologii Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w Warszawie. Były (w latach 1998-2018) kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Były (w latach 2002-2014 i 2016-2018) konsultant krajowy w dziedzinie hematologii.

 

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1971 – dyplom z wyróżnieniem) i emerytowany pułkownik. Jego największe osiągnięcia naukowe obejmują odkrycie wspomagającej roli komórek T w stosunku do krwiotwórczych komórek macierzystych, określenie częstości występowania krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiku, odkrycie pierwszej genetycznie uwarunkowanej choroby braku cytokiny krwiotwórczej (brak M-CSF u myszy op/op). 

 

W klinice należał do pionierów chemioterapii nowotworów w Polsce (skojarzenie MTX-CY w raku płuca opublikowane w 1976 roku) oraz przeszczepiania szpiku (pierwsze przeszczepienie alogeniczne w 1984 roku i autologiczne w 1985 roku). Laureat nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1993).

 

Opublikował ponad 300 prac naukowych z dziedziny transplantologii, hematologii i onkologii oraz około 100 rozdziałów w podręcznikach oraz samodzielnie książki „Zagadka tworzenia krwi” i „Hemograft”. Ta ostatnia książka jest pierwszą polską monografią transplantologii komórek krwiotwórczych. Był promotorem 23 doktoratów i opiekunem 9 habilitacji.

 

W 2007 roku ukazał się na jego temat film biograficzny Jakuba Kossakowskiego „Między złem a złem”, a w 2017 roku monograficzna książka Justyny Wojteczek „Pozytywista do szpiku kości”.

 

Nadal pracuje we wcześniej kierowanej Klinice jako profesor. Obecnie jest też Przewodniczącym Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Członek zespołu doradców Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta oraz Przewodniczący Komisji Programowej Fundacji Ronalda McDonalda.

 

Wszystkie  programy Fundacji Ronalda McDonalda skoncentrowane są na dzieciach i opiece nad całą rodziną dziecka, które trafia do szpitala. Najdłuższe pobyty często dotyczą małych pacjentów walczących z nowotworami. Misja „Aby rodzina mogła być razem” realizowana jest na pokładzie dwóch mobilnych klinik  Fundacji, w Pokojach Rodzinnych w szpitalach, w dwóch Domach Ronalda McDonalda w Krakowie i w Warszawie. Każdy z tych programów ma w sobie doświadczenie i wkład intelektualny prof. Jędrzejczaka.

 

 

Czytaj więcej:

90 000 dzieci przebadanych na pokładzie naszego Ambulansu!

Gdyby mieszkały w jednym mieście, byłoby ono wielkości Grudziądza (kujawsko-pomorskie). 90 000 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat zostało przebadanych na pokładzie Ambulansu Fundacji Ronalda McDonalda w ciągu ostatnich 19 lat. Dziewięćdziesięciotysięczne dziecko przebadano 26 marca w świętokrzyskim Osieku.

Kolejna edycja programu „NIE nowotworom u dzieci” w Radomiu

Przeprowadziliśmy profilaktyczne badania USG u 150 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, mające na celu wykrycie ewentualnych odstępstw od normy, w tym zmian nowotworowych oraz wad wrodzonych nerek i dróg moczowych.

Historia Dobrusi z Czarnego Dunajca

Tego zimowego dnia Basia nie mogła spodziewać się, że właśnie podarowała swojej córce czas i dosłownie szanse na życie. Wynik badania Dobrusi, starszej córki, był bezdyskusyjny. Diagnoza dla tej pełnej życiowego optymizmu mamy i dla całej rodziny była prawdziwym szokiem.