Art & Charity 2022 | Rejestracja trwa

Już 20 października spotkamy się na tegorocznej Aukcji Charytatywnej Art & Charity 2022, z której każda złotówka zostanie przeznaczona na wsparcie Domów Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie.

Już 20 października spotkamy się na tegorocznej Aukcji Charytatywnej Art & Charity 2022, z której każda złotówka zostanie przeznaczona na wsparcie Domów Ronalda McDonalda w Krakowie i Warszawie.

Historia Fundacji Ronalda McDonalda na świecie zaczęła się od marzenia jednej małej dziewczynki, wyrażonego prostymi słowami: „Chcę, aby mama i tata byli blisko mnie.” Dzięki dorosłym, którzy potraktowali to pragnienie bardzo dosłownie, dziś setki tysięcy dzieci mogą cieszyć się bliskością rodziny w czasie długiej hospitalizacji, a obecność rodzica przy dziecku w szpitalu jest prawem i coraz częściej standardem.

Od 20 lat Polska jest częścią tej historii

Prof. Adam Jelonek przywiózł zza oceanu nie tylko innowacyjne metody leczenia, ale także ideę zmiany podejścia do najmłodszych pacjentów i ich rodzin. Z początkiem XXI wieku „Family-Centered Care” wyrażone słowami zamieniło się w Fundację, społeczny ruch, obliczony nie na chwilę, ale na pokolenia! Bo tylko tak można zrobić dużo w  ważnych sprawach! Tak zaczęła się historia Fundacji w Polsce, z McDonald’s Polska w roli Fundatora, z Licencjobiorcami, Partnerami i tysiącami osób związanymi zawodową historią lub emocjami. Dziś we wszystkich programach Zespół Fundacji wspierają każdego dnia Wolontariusze, Przyjaciele i Darczyńcy, dając dowód, że praca Fundacji jest ważna. Razem jest to cudownie niepoliczalna dokładnie i zmieniająca się liczba – zbiór osób, które w ciągu20 lat zaangażowały się w ideę „Aby rodzina mogła być razem”.

W tym miejscu dziękujemy Wam, że jesteście częścią Fundacji

20 lat Fundacji w Polsce to budowanie wspólnego poziomu wiedzy o  profilaktyce onkologicznej, tworzenie miejsc przyjaznych całej rodzinie w trudnym dla niej czasie, zmiana standardów opieki na oddziałach dziecięcych dzięki jednoznacznej roli łóżka dla rodzica. To także rozwijanie cudu wolontariatu wśród dzieci i dorosłych oraz pomoc dzieciom oraz całym rodzinom, gdy bardzo tego potrzebują, ale nie poproszą.

Dziękujemy za te 20 lat wspólnego tworzenia rzeczy wyjątkowych

Aukcja dzieł sztuki Live rozpocznie się 20 października o godz. 18.00.

 

Rejestracja uczestników będzie możliwa od 4 października na stronie www.frm.org.pl/aukcja

 

Spotkamy się w formule łączącej obecność osobistą i licytacje telefoniczne. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo także pocztą elektroniczną.

 

Transmisja online aukcji sztuki odbędzie się na kanałach w mediach społecznościowych YT i FB.

 

O godz. 14.00 rusza specjalny projekt artysty malarza Dominika Woźniaka i dzieci – malowanie na żywo – transmisja na kanałach YT i FB.

Darczyńcy Aukcji Live

Katarzyna Bałaga, Justyna Borucka, Petro Brunetti, Kinga Chromy, Jacek Chrostowski, Joanna Bocheńska, Aleksandra Pitera, Marta Sokół, Edward Syty, Marzena Kanclerska, Sabina Woźnica, Dominik Woźniak, Andrzej Kisielewski

icon

Zarejestruj się na Aukcję Art & Charity 2022

Wypełnij formularz rejestracyjny


  Ważne pliki

  Regulamin Aukcji Art&Charity 2022

  Katalog Aukcji Art&Charity 2020

  Państwa dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji udziału w Aukcji, gdzie Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda jako organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.

  Zapoznaj się z pełną treścią klauzuli informacyjnej

  Klauzula informacyjna – formularz rejestracyjny na wydarzenie Fundacji Ronalda McDonalda

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, 02 – 091 Warszawa, przy ul. Żwirki i Wigury 63A.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Agnieszkę Radtke, z którą można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@frm.org.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji udziału w akcji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

  Partnerzy Aukcji Live

  Czytaj więcej:

  Otwarcie przestrzeni dedykowanej rodzicom na wzór Pokoi Rodzinnych Ronalda McDonalda w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.

  17 lipca Fundacja Ronalda McDonalda wraz z darczyńcami przekazała do użytku pokój dla rodziców czuwających przy najmłodszych pacjentach Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

  Uroczyste obchody Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych jako wzór dobroczynności

  Podczas wydarzenia zebrano 30 tysięcy złotych na budowę trzeciego Domu Ronalda McDonalda, wspierając rodziny małych pacjentów w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

  13. JLL Charytatywny Turniej Siatkówki Plażowej Branży Nieruchomości

  Cała branża nieruchomości ponownie zagra dla trzeciego Domu Ronalda McDonalda, który będzie pomagał rodzinom pacjentów Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.