W 2015 roku średni czas pobytu na Odcinku Onkologii i Hematologii wynosił 10,5 dnia. Siedmioro dzieci przebywało w szpitalu ponad 100 dni, kolejne najdłuższe pobyty to 103 dni, 105 dni, 110 dni, 122 dni, 126 dni, 191 dni i 257 dni!

O roli Domu Ronalda McDonalda – Dyrektor USD w Krakowie prof. Maciej Kowalczyk. Wypowiedź z listopada 2016 roku, adresowana do Rady RMHC Ukraina i środowiska medycznego na Ukrainie:

Jak żyć tak długo poza domem? Szpital w Krakowie–Prokocimiu przyjmuje rocznie ponad 3 500 dzieci, a ich łączny czas pobytu w szpitalu to 19 703 dni.

Dom Ronalda McDonalda to jeden z najważniejszych programów Fundacji, w którym na całym świecie cel jest ten sam: stworzyć rodzicom przebywających w szpitalu dzieci domowe warunki pobytu i dać im niezbędne do walki z chorobą poczucie bezpieczeństwa i siły.

 

Pierwszy Dom w Polsce powstał przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Prokocimiu, dzięki partnerstwu i wsparciu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

5 grudnia Jury X edycji konkursu architektonicznego Kraków bez barier przyznało I nagrodę Domowi Ronalda McDonalda

KONTAKT DLA PRASY

Katarzyna Rodziewicz

Prezes Zarządu Fundacji, Dyrektor Wykonawcza

Telefon: +48 22 317 91 41

Mobile: +48 502 406 407

E-mail: katarzyna.rodziewicz@frm.org.pl