Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska spotyka się z Fundacją Ronalda McDonalda

Spotkanie Pani Marszałek z Zarządem Fundacji miało miejsce w warszawskim Domu Ronalda McDonalda, przy szpitalu pediatrycznym DSK UCK WUM. To była konkretna rozmowa o konkretnych fundacyjnych programach dla publicznej medycyny pediatrycznej.

Domy Ronalda McDonalda powstają na całym świecie od 50 lat. Aby naprawdę wspierać rodziny najdłużej hospitalizowanych dzieci, które przyjeżdżają na leczenie z najodleglejszych zakątków kraju, nie ma dziś lepszego rozwiązania. Partnerstwa Fundacji i największych instytucji leczniczych na świecie skupiają się na Domach, Pokojach Rodzinnych w środku szpitali, Family–Centered Care – opiece nad całą rodziną dziecka w czasie leczenia szpitalnego, profilaktyce, w Polsce definiowanej przez program bezpłatnych badań USG „NIE nowotworom u dzieci”, oraz przez program, który jest cywilizacyjnym kamieniem milowym „Łóżka dla Rodziców”.

 

Dom Ronalda McDonalda w Warszawie jest drugim Domem w Polsce i pomaga od 2021 roku. Bliskość rodziny w domowych warunkach daje małym pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a dorosłym siłę niezbędną podczas pod procesu leczenia. Domy pomagają bezpłatnie i to jest bardzo ważna część wsparcia, jaką Fundacja daje rodzinom. 

W kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego Wicemarszałek Sejmu RP Monika Wielichowska zobaczyła modelowe rozwiązanie, Dom w najbliższym sąsiedztwie szpitala, który przyjmuje pacjentów z całej Polski, w którym mieszkają rodziny dzieci leczonych na onkologii, neonatologii, oczekujących na przeszczepy.

Ważnym tematem spotkania był Ogólnopolski Program Badań Profilaktycznych „NIE nowotworom u dzieci”, który Fundacja realizuje od 2005 roku. Zaczynając badania na pokładzie podarowanej Fundacji przez Amerykanów mobilnej kliniki Fundacja ustaliła ponad 20 lat temu z Ministerstwem Zdrowia, że wykona pilotaż i dostarczy dowodów, że profilaktyka i edukacja pozwolą na wczesne diagnozy szeregu chorób wieku dziecięcego, rozwijających się bezobjawowo.

 

Nazwa programu odwołuje się do największego problemu z początku wieku. Późne diagnozy nowotworów dziecięcych, brak świadomości lekarzy i rodziców, brak źródeł wiedzy i odpowiedniego kształcenia, do dziś nie doczekał się skutecznego, systemowego rozwiązania. Wciąż nie ma kompleksowych badań usg w koszyku świadczeń, Fundacja co roku dojeżdża do 58 – 65 miejscowości a na pokład ambulansu wchodzą dzieci w wieku górnej granicy wieku w programie, 6 lat, które po raz pierwszy raz mają takie badanie, albo zapisują się, ponieważ inaczej nie mają gdzie i jak go wykonać.

Pani Wicemarszałek zna i rozumie potrzeby medyczne i społeczne, na które Fundacja odpowiada Domami, Pokojami czy Łóżkami dla Rodziców. Monika Wielichowska widzi, ile już zostało zrobione i obiecała dotrzeć z wiedzą o Fundacji, pomóc,  tak normalnie po ludzku, tam gdzie Fundacja widzi potrzebę dialogu i możliwość zaplanowania konkretnych działań na poziomie systemu. W spotkaniu wzięli udział prof. Adam Jelonek, prof. Wiesław Jędrzejczak, Krzysztof Kłapa i Katarzyna Rodziewicz.