Chętni do prowadzenia przedszkola poszukiwani!

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza konkurs ofert na najem powierzchni użytkowej 290,26 m2 w budynku Domu Ronalda McDonalda przy ul. Trojdena 2B w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie placówki wychowania przedszkolnego bądź pokrewnej. 

 

Cena wywoławcza 69 zł netto/m2/miesiąc (słownie: sześćdziesiąt dziewięć 00/100). Wadium 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100). Termin składania ofert – 25.07.2022 r. Szczegółowy opis zasad konkursu oraz materiały do pobrania na stronie Uczelni w zakładce BIP.